قیمت سکه امروز 10 بهمن 97 با تبعیت از قیمت طلا افزایش یافت تا حباب سکه بزرگتر شود.
به گزارش صدای ایران قیمت سکه امروز 10 بهمن 97 در جریان مبادلات بازار آزاد تهران به ازای تمام انواع آن افزایش یافت. بر اساس این گزارش قیمت انواع سکه همراه با تغییرات قیمتی آن به شرح زیر است:

سکه جدید با  هزار تومان افزایش  4 میلیون 311 هزار تومان، سکه قدیم با 10 هزار تومان افزایش 4 میلیون 191 هزار تومان، نیم سکه با 20 هزار توامان افزایش 2 میلیون 321 هزار تومان، ربع سکه با 11 هزار تومان افزایش 1 میلیون 402 هزار تومان و سکه گرمی با 5 هزار تومان افزایش 761 هزار تومان ارزش گذاری شد.
این درحالی است که ارزش طلایی سکه 3 میلیون 804 هزار و 962 تومان می باشد.